Breaking News

Telling Time Bingo


Att lära sig att tala om tid är en av de färdigheter som ganska mycket alla lär i skolan. Det är inte bara en viktig färdighet i livet, men när barnen behärska det, de får ofta en stor känsla av prestation.
Lärare undervisar sina elever genom olika klassrumsaktiviteter och spel. Vissa omfattar klockor, andra involverar skriva ner tid på tavlan (eller ofta nuförtiden, whiteboard), och en del som kräver studenterna att skriva ner gånger eller rita klockor själva. En särskild aktivitet som är allt populärare i utbildning i allmänhet, men är särskilt väl lämpad för sådana lektioner, berättar tiden bingo.
För att spela spelet, är det viktigaste som du behöver lämpligt tryckta bingobrickor. För inte så länge sedan, detta kan ha varit ett stort hinder som dessa kan vara svåra att hitta och dyra att köpa. Idag finns en mycket enklare lösning: print bingobrickor från datorn. Om du får någon bingobricka Maker, kommer du att kunna skriva ut obegränsade kvantiteter inte bara för att berätta tids lektioner, men för något ämne på schemat.

Relaterade video:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*