Breaking News

Poker matematik – Del 1 – förhållanden, bråk och Procent


Denna serie kommer att undersöka matematik stödja beslut vid pokerbordet. Det är viktigt för alla spelare att ha ett fast grepp om dessa grundläggande fundamenten som ett minimikrav för att utveckla färdigheter, förbättra långsiktig vinst.
Definitionen av bra poker
Förmågan att exakt kvantifiera, eller uppskattning chansen% av olika åtgärder av motståndare (s) och använda matematik för att bestämma den linje som kommer att ha den högsta möjliga genomsnittliga avkastningen.
Det är en två del process:
1. förutse dina motståndares handlingar med goda förutsättningar (förbättras med erfarenhet)
2. Hitta den bästa linjen med hjälp av matematik
Denna process är den bästa vägen för att uppnå optimal vinst på lång sikt.
Nästa Street
För att hitta en chans% för ett kort för att komma, dividera antalet kort av detta slag med antalet okända kort (pre-flop = 50, flop = 47, vrid = 46), till exempel:
Chansen att ett ess på turn om ingen har dykt upp i dina hålkort eller på floppen är 4/47.
Turn och River
Formeln för flera chanser (turn och river) är:
1 – (C1 / u1) * (C2 / U2) där c = chanser för misslyckande och u = okända värden.
Vi subtrahera chanserna att korten inte är av den typ som krävs från en.
Använda Ace exemplet ovan, skulle formeln vara:
1 – (43/47) * (42/46)

Relaterade video:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*