Breaking News

Hur Poker utvecklats under de åldrar


Historiker kan inte riktigt komma överens om hur poker uppstod. De tror att namnet på spelet kan ha sitt ursprung från det franska ordet “poque”, en variant av den tyska “pochen” eller “knacka” eller “att skryta”. Detta kan hänvisa till hur bluffa är en integrerad del av spelet, du låtsas ha stora kort, spelar du med din motståndare sinne. Poker är lika mycket en fråga om skicklighet som en strategisk luft arrogans; Det är psykologisk krigföring.
Spelet i sig kan ha berott på den gamla persiska spel som heter “nas”. Franska invandrare som hade bosatt sig i New Orleans kan ha lärt sig det från seglarna från Orienten som passerade genom sina portar. Det kan också ha påverkats av spelet “Primero”, som var populär under renässansen, och den franska spelet “brelan”. Brelan så småningom utvecklades till det engelska spelet “bragg”, som kunde ha lånat vissa delar av bluffa till den moderna poker.
Dessa pokervarianter fördes sedan av US soldater till resten av världen (särskilt i Asien) under de första och andra världskriget.
Spelet och jargong poker har blivit viktiga delar av amerikansk och engelsk kultur.

Titta på den här videon:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*